Privacy

Privacy Statement – Hanne de Vries Music

Persoonsgegevens

Hanne de Vries Music kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Hoe komt Hanne de Vries Music aan uw persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van de website of de diensten van Hanne de Vries Music, laat u soms persoonsgegevens achter. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Bij het invullen van het contactformulier op de website
 • Bij het doen van een aankoop via de webwinkel op de website
 • Bij het sturen van een rechtstreekse e-mail
 • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Bij het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van een boeking of een opdracht 

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?

Hanne de Vries Music bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:

 • Het op verzoek toesturen van informatie
 • Het uitvoeren van een (boekings)overeenkomst
 • Het leveren van producten uit de webwinkel
 • Het afwikkelen van betalingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven (na expliciete toestemming)

Cookies

Hanne de Vries Music maakt alleen gebruik van functionele cookies, op het moment dat u een bestelling plaatst in de webwinkel en/of het contactformulier invult.

Bewaren van persoonsgegevens

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er simpelweg niet bij. Hanne de Vries Music streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Hanne de Vries Music bewaart de gegevens tot uitschrijving. U kunt altijd  inzicht krijgen in de gegevens die Hanne de Vries Music over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Hanne de Vries Music. Op basis van de uitkomsten kunt u Hanne de Vries Music ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

Bij het uitvoeren van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens

Hanne de Vries Music gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:

 • De zakelijke belangen van Hanne de Vries Music worden behartigt door het managementbureau JAME. In het kader van de afgesloten verwerkersovereenkomst worden alle gegevens die aan Hanne de Vries Music worden verstrekt met JAME gedeeld. De privacyvoorwaarden van Hanne de Vries Music blijven vanuit deze overeenkomst van toepassing. JAME is gevestigd in Nederland.
 • Hanne de Vries Music heeft de website en mailserver ondergebracht bij IXL Hosting. Hanne de Vries Music heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met IXL Hosting. IXL Hosting is gevestigd in Nederland.
 • Hanne de Vries Music maakt gebruik van Gmail van Google. Google is gevestigd in de Verenigde Staten, maar voldoet aan de eisen van de GDPR.
 • Hanne de Vries Music maakt gebruik van het boekhoudpakket van Jortt B.V. Hanne de Vries Music heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Jortt B.V. Jortt is gevestigd in Nederland.
 • Voor betalingen in de webwinkel maakt Hanne de Vries Music gebruik van de Payment Service Provider Mollie (Nederland). Hanne de Vries Music heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten. Bij betalingen zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing, met name artikel E.3 m.b.t. persoonsgegevens en privacy en artikel E.4 m.b.t. geheimhouding zijn hierin belangrijk. Deze voorwaarden zijn hier te lezen: https://www.mollie.com/be/terms-conditions. Mollie is gevestigd in Nederland.
 • Hanne de Vries Music maakt voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Hanne de Vries Music heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de GDPR.
 • Hanne de Vries Music slaat gegevens op in Dropbox en iCloud. Dropbox en iCloud voldoen aan de eisen van de GDPR. Dropbox is gevestigd in Ierland.
 • Hanne de Vries Music maakt gebruik van Whatsapp. Whatsapp Ireland voldoet aan de eisen van de GDPR.

Hanne de Vries Music zal nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. 

Contact, mailing en/of reclame

Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat Hanne de Vries Music contact met u opneemt. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

 Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement

Hanne de Vries Music behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Hanne de Vries Music hoopt dat u bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. U heeft echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek zal Hanne de Vries Music dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Hanne de Vries Music. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf: Hanne de Vries Music

Postadres: Oudenoord 157, 3513 EN Utrecht

E-mail: info@hannedevries-music.com

KvK: 30287830